شیخ جعفر مجتهدی

  • ۱۳۹۶/۱۲/۰۶

  • 1625 بازدید

  • بدون دیدگاه

بخشی از آنچه ما از شیخ جعفر مجتهدی می‌دانیم از طریق سیداحمد بوترابی است از طریق پسرش! ممکن است خدشه ای در قول و قائل باشد، ولی چیزهایی که ‌گفته می شد، بخش قابل قبولش تصویر تازه‌ای بود. شیخ جعفر در اوایل ایام اقامت در مشهد، در منزل آقا سیداحمد نازل و ساکن بود. این دو رفیق بودند و حتی سفر و حضر هم می‌رفتند. از خود سیداحمد هم که اواخر عمرش را درک ‌کردیم چیزهایی درباره شیخ جعفر شنیدیم. سیداحمد اصلا خودش ماجرایی است که جداگانه باید گفت.

ارسال دیدگاه

دیدگاه‌ها


شما اولین دیدگاه را برای ما ارسال کنید. حتما خوشحال خواهیم شد.